طراحی باغ رستوران آبشار


باغ رستوران آبشار، طراحی و معماری شرکت ایوان
باغ رستوران آبشار، طراحی و معماری شرکت ایوان

از آنجا که باغ رستوران یک محیط تفریحی و هم پذیرایی تلقی می شود الزاما از دو دیدگاه باید به آن نگاه شود، و آن کار طراحی را فنی تر می کند.
تناسب سازه ها و ترکیب آن با آب، آتش و درختان و ترسیم تردد مشتریان و دسترسی های مناسب مراجعین و همزمان توجه به حرکت گارسون ها و میهمان داران برای برای سرو غذا و تاسیس یک آشپزخانه صنعتی با تمام ملزومات جهت پشتیبانی این امر، همه و همه یک هوشیاری و توجه خاص می طلبد. باغ رستوران آبشار در زمینی به وسعت 3000 متر در سه کد ارتفاعی طراحی شد.
ابتدا قسمت ورود ماشین ها و خودرو ها که باید بعد از پارک با یک مسیر ویژه و امن  وارد فضای باغ رستوران شوند.
وجود یک سردرب مدرن نیاز بود تا برای مشتریان جذاب باشد.

باغ رستوران آبشار. شرکت ایوان

چیدمان و زیبایی پرگولا ها و آلاچیق ها و ایجاد محیطی خوب با آب و آتش و آمیختگی آن با گل و گیاه در قسمت اول طرح برای ما مهم بود.
وجود یک پل چوبی که اساس فضای قدیمی را به ما منتقل کند و موجب دسترسی آسان میهمانداران به سالن سرپوشیده باشد برای ما الزامی بود.

باغ رستوران آبشار. شرکت ایوان

در قسمت پایین باغ در یک فضای 1000 متری چیدمانی از تخت ها که به یک منظره خاص و درون گرا گرایش داشته باشد مورد توجه قرار گرفت.

چیدمان تخت باغ رستوران آبشار.شرکت ایوان

طراحی یک آشپزخانه صنعتی مدرن با تمام امکانات که ظرفیت پذیرایی 1000 نفر را داشته باشد یک مسئله مهمی بود، و قدرت پخت غذاهای فرنگی و ایرانی بصورت همزمان، سرد خانه زیر صفر، بالای صفر، انبار آذوقه، اتاق استراحت کارکنان، سرویس های بهداشتی و ... همگی باید لحاظ می شد.