مدرسه علمیه رفیعه المصطفی


مدرسه علمیه رفیعه المصطفی، طراحی و معماری شرکت ایوان
مدرسه علمیه رفیعه المصطفی، طراحی و معماری شرکت ایوان

مدرسه علمیه رفیعه المصطفی

 

پروژه مدرسه علمیه در 7 طبقه که شامل خوابگاه و کلاس های درس در 2 طبقه و یک کتابخانه باز و بسته 
و سالن های فیلمبرداری  و ضبط صدا و ... در بنائی به وسعت  متر مربع در شرق تهران جنب اتوبان یاسینی قرار دارد.

مدرسه علمیه.شرکت ایوان


کارفرمای محترم پروژه جناب آیت الله حمید مهدوی که از اساتید برجسته حوزه فعالان بنام حوزه های علمیه می باشند 
دفتر طراحی معماری ایوان از ابتدای شروع طرح با بازدید از محل پروژه به مدت 6 ماه طراحی و تهیه نقشه ی معماری پروژه را بر عهده داشت.
ابتدا با تهیه پیش طرح و ساخت ماکت اولیه سعی شد فرم کلی ساختمان را استخراج نمائیم.