ویلای مدرن یزد


ویلا مدرن یزد، طراحی و معماری شرکت ایوان
ویلا مدرن یزد، طراحی و معماری شرکت ایوان

در طراحی این ویلا شفافیت مهمترین عامل نسبت به دیگر عوامل است یعنی بنایی که رابطه‌ای صادقانه و با کیفیت بصری دو طرفه از بیرون به درون و از درون به بیرون دارد از نظر پلانی به صورت فضاهای نه قسمتی برگرفته از معماری ایرانی استفاده شده و یکی از اصلی ترین اهداف این طراحی استفاده بهینه از جداره و عدم حرکات اضافی در فضا و فرم می‌باشد.

ویلا مدرن یزد، طراحی و معماری شرکت ایوان                  ویلا مدرن یزد، طراحی و معماری شرکت ایوان

 پلان ویلا مدرن یزد، طراحی و معماری شرکت ایوان