طراحی ساختمان نما کلاسیک


طراحی ساختمان نما کلاسیک
طراحی ساختمان نما کلاسیک

طراحی نمای کلاسیک به آن بخش از سبک معماری گفته می شود که طراح از المان های یک تمدن کلاسیک و الزاما تاریخی، مربوط به یکی از تاریخ های کهن استفاده کند که به آن المان (پست) گفته می شود. تمدن های کهن مثل ایران، چین، روم از شاخص های تمدن کهن هستند و طراح از بناهای تاریخی این تمدن ها و از عناصر بصری آنها استفاده کرده و سعی می کند در دوران جدید ویژگی مدرن بودن را در آن بگنجاند و به اصطلاح مدرنیته کند.

نما کلاسیک

تلفیق این دو ویژگی تاریخی منجر به خلق هنری می شود به نام پست مدرن، و هیچگاه طراح در زمان حاضر نمی تواند فقط و فقط المان پست را بدون انتزاع بکار ببرد، زیرا در مسیر طرح دچار مشکل های متعدد در معماری نور ارگونومی انسانی و فنون مهندسی اجرایی ساختمان و خصوصا با متریال جدید و تکنولوژی های پیشرفته،طراح ناچار است الگوهای قدیمی را در جهان امروز انتزاع و تلفیق کند و این یعنی پست مدرن و در اصطلاح امروزی هنر طراحی نما یا اجرای نمای کلاسیک گفته می شود. و به غلط در فرهنگ ایرانیان امروز، نمای کلاسیک را منحصر در نمای کلاسیک رومی می دانند در صورتی که فرهنگ، تمدن و هنر ایرانی خواستگاهی بس عمیق و پر بار و باشکوه در معماری در طول چندین هزار سال دارد.

نما کلاسیک

ویژگی های نمای کلاسیک

پر کار بودن و ابزار خوردن نما
وجود ازاره های سنگی و کنسول های  متعدد
وجود کتیبه و نقوش گل، حیوان یا گیاه
سردرب های مجلل ورودی 
سرسرا و یا تالار های ورودی 
گنبد خانه 
ایوان یا تراس های پر کار 
سقف های تزئینی
 

نما کلاسیک