نمونه کار بازسازی خانه ویلایی


باسازی خانه ویلایی، طراحی و معماری شرکت ایوان
باسازی خانه ویلایی، طراحی و معماری شرکت ایوان

در طراحی این خانه ویلایی به دلیل تعداد اعضای خانواده مجبور به استفاده از کل فضا شدیم و فضاهای خصوصی را برای آسایش آنها به وجود آوریم.

فضاهایی که با محیط خارج و فضای سبز و با نور طبیعی و شیشه خور بودن در ارتباط هستن و هر کدام از فضاهای خصوصی به صورت جداگانه و مستقیم با فضای خارج در ارتباط هستند.

بازسازی خانه ویلایی

در بین فضاهای خصوصی یک فضای خصوصی تر یا یک حیاط خلوت را ایجاد و باعث ارتباط فضایی و هم باعث جمع کردن فضاهای خصوصی حول این حیاط خلوت شد. فضاهای عمومی اعم از نشیمن، آشپزخانه، غذاخوری، tv روم و ورودی بنا کاملا دارای روابط فضایی عالی و طراوت فضایی می‌باشد. فضای آشپزخانه و فضای غذاخوری که بین فضای عمومی و خصوصی قرار گرفت و باعث حد و مرز و جداسازی این دو فضا شده است.

بازسازی خانه ویلایی شرکت ایوان

بازسازی خانه ویلایی شرکت ایوان

فضاهای سبز و حیاط که با فضای داخلی در ارتباط است و باعث به وجود آمدن فضای خارجی و دید بصری خوبی از داخل به خارج و از خارج به داخل به ما می‌دهد. از عناصری مانند فضای سبز، آبنما و نورپردازی استفاده کردیم تا به ما کیفیت فضایی خوبی بدهد.

در حال بازسازی خانه ویلایی، شرکت ایوان

در طراحی خانه ویلای از رنگ های روشن و سرد استفاده شده است و نور پردازی آن از رنگ های گرم که باعث ایجاد کردن طراحی مدرن شده است.