ویلا ایرانی کرج


ویلا ایرانی کرج، طراحی و معماری شرکت ایوان
ویلا ایرانی کرج، طراحی و معماری شرکت ایوان

امروزه با پیشرفت تکنولوژی و تغییر سبک زندگی مردم با نوعی درهم گسیختگی روبروییم که باعث شده تا از فرهنگ غنی خود فاصله بگیریم. 

معماری ایرانی که سالهاست به فراموشی سپرده شده و به جای آن فضاهای بی‌کیفیت و عدم سبک خاص جایگزین فضاهای با کیفیت معماری ایرانی با سابقه دیرینه شده است 

آیتم‌هایی که معمولا معماران از آن استفاده نمیکنند مانند اقلیم که مهم ترین آن میباشد و نور، سایه و فضای سبز که با توجه به اقلیم هر شهر و استان تغییر پیدا میکند. و برای اینکه فضای سنتی بدست آوریم علاوه بر شرایط طراحی که ذکر کردیم باید از مصادیق معماری مانند هشتی، رواق، پیش ورودی، گنبد و گودال باغچه و... در کیفیت فضایی استفاده کنیم.

ویلا ایرانی کرج              ویلا ایرانی کرج، طراحی و معماری شرکت ایوان

یکی از عناصری که در طراحی ویلای ایرانی موثر می‌باشد ورودی کار است که در طول مسیر از عناصری مانند حوض فواره فضای سبز استفاده می شود برای تاکید و شاخص شدن ورودی کار استفاده میکنند یا علاوه ب راین فضاهای سبز و فضاهای آبی برای خنک کردن و سایه اندازی و از لحاظ بصری جلوه خوبی در ذهن مخاطب ایجاد می‌کند .

بعد از ورودی وارد پیش ورودی خواهیم شد که باید فضایی درخور بنا داشته باشیم و از لحاظ سیرکلاسیون فضایی ورودی کارمان را شاخص نماید.

فضاهای داخلی با تقسیم فضایی مناسب و استفاده از نور و متریال مناسب و استفاده از عناصری مانند حوض‌خانه و فضای سبز باعث ایجاد کیفیت فضیایی خواهد شد.