ساختمان مسکونی بهارستان


ساختمان مسکونی بهارستان، طراحی و معماری شرکت ایوان
ساختمان مسکونی بهارستان، طراحی و معماری شرکت ایوان

پروژه ای که برای ما مطرح شد طراحی ساختمانی چهار طبقه در نزدیکه مجلس قدیم بود. خواسته کارفرما و محدودیت های مجاورت در نزدیک ساختمان مجلس از چالش های این پروژه بود.

در این طراحی ما سعی کردیم تا بنا را در محیط مجاور حل کنیم و برتری ای نسبت به محیط نداشته باشیم. مجاور بودن با ساختمان مجلس دلیلی شد تا از این رویکرد در طراحی خود استفاده کنیم. به همین دلیل از متریال آجر و فلز با رنگ روشن استفاده کردیم تا معماری معاصر ایرانی را در این پروژه ادغام کنیم. 

ساختمان مسکونی بهارستان

پنجره های قدی برای نور گیری مناسب و گره چینی آجر برای تنوع در بافت و جلوگیری از یکنواختی عامل دیگری بود که در طراحی نما لحاظ کردیم 

ساختمان بهارستان نمای بیرونی

فضاهای داخلی به خواسته کارفرما بسیار ساده طراحی شد تا به نیاز های کارفرما نیز در این پروژه توجه شود. فضاهای پاسیو با اضافه کردن گیاهان تزئینی و پارکینگ در زیر ساختمان از موارد دیگری بود که ذکر آن خالی از لطف نیست.