کافی شاپ آبشار


کافی شاپ آبشار، طراحی و معماری شرکت ایوان
کافی شاپ آبشار، طراحی و معماری شرکت ایوان

مهم ترین اصل در طراحی فضای داخلی کافی شاپ سیرکلاسیون فضایی بر اساس فضای خلوت نیمه شلوغ و کاملا شلوغ است. که در واقع فضای شلوغ و نیمه شلوغ در کنار هم دیگر قرار می‌گیرند.

فضای داخلی کافی شاپ

برای تاکید بر این سیرکلاسیون در کف و سقف طراحی هایی اتخاذ شد تا فضا ها را از هم تفکیک کند.

استفاده از متریال مناسب در کیفیت فضایی داخلی تاثیر بسزایی دارد. استفاده از رنگ های گرم و سرد بر روی سیرکلاسیون فضایی تاثیر مثبتی دارد. استفاده از مبلمان مناسب و راحت که دارای رنگ متنوع و خنثی هستند، باعث کیفیت بصری خواهد شد.

فضای داخلی کافی شاپ نمای بالا

نورپردازی  در کافی شاپ باعث ایجاد کیفیت بصری کلی در کافی شاپ شده است که شامل نورپردازی کلی و تاکیدی می‌باشد که نورپردازی کلی از طریق نور طبیعی و نور گسترده در انتهای سقف کار شده است و بقیه نور ها بر اساس چیدمان مبلمان از نورهای تاکیدی استفاده شده است.