کودک درون


coolراهی برای نقب زدن به دنیای درونی خودcool

تست خودشناسی: کودک درون شما سالم است یا بیمار؟!

آزمون روان‌سنجی پیش رویتان برای آشنایی بیشتر با کودک درونتان تدارک دیده شده. برای این‌که بتوایند آن را حس کنید و از این به بعد به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنید که هر چند وقت یک بار بشود به او سری بزنید، احوالش را بپرسید و از سلامتی‌اش مطمئن شوید!

 

حاضری؟ بزن بریم...شروع