فونداسیون ساختمان

به طور کلی و از منظر اجرایی 4 نوع فوندانسیون و یا شالوده در ادبیات ساختمانی وجود دارد.

1-پی منفرد(نقطه‌ایی)   2-پی مرکب    3-پی باسکولی    4-پی نواری

وظایف اصلی پی جلوگیری از نشست ساختمان، جلوگیری از انتقال بیش از حد نیرو به زمین و جلوگیری از ایجاد شکست ساختمان بر اثر بار و نیروهای جانبی، جلوگیی از لغزش و روانگرایی ساختمان است. عوامل موثر بر عمق فوندانسیون نکاتی چون طرح معماری، عمق خاک، عمق یخبندان هستند. فوندانسیون ‌ها از نظر تئوری به 4 دسته پی‌های سطحی یا کم عمق، پی‌های عمیق یا شمع‌، پی‌های چاهی و یا نیمه عمیق، پی‌های ویژه تقسیم بندی می‌شوند. از تکنولوژیهای جدید میتوان روشهای کوبیاک (cobiax)، پیش تنیده، یوبوت (uboot ) را نام برد.

در شرکت طرح معماری ایوان کار اجرا و مدیریت سازه های بتنی و فلزی شامل مراحل فونداسیون، اسکلت و سقف با روش سنتی و یا روشهای نوین دال بتنی، پیش تنیده و عرشه فولادی با نظارت متخصصین و مجریان توانمند و بهره بردن از محاسبات دقیق مزایای هر سقف و کاربردهای فنی هر سقف نظیر تحمل بار لازم، عایق صوتی بودن، نداشتن لرزش و مدیریت هزینه صورت می پذیرد. سابقه درخشان ایوان در اجرای کار فوندانسیون ضامن کیفیت اجرایی کار نیز خواهد بود.