خلاقیت، اراده، علاقه، صداقت، وفاداری، عشق. اینها لازمه رسیدن به موفقیت هستند.

دنیا همیشه رنگین کمانی نیست و یک جای کثیف و زشت است. اهمیتی ندارد که شما چقدر قدرت دارید. این زندگی آنقدر به شما ضربه می زند تا شما را از پا بندازد. اگر به زندگی اجازه دهید، همانجا شما را نگه می دارد. نه من و نه هیچ کس دیگر نمی توانیم به اندازه زندگی به شما ضربه وارد کنیم. اما اهمیتی ندارد که ضربه های خود را چقدر محکم می زند. آنچه مهم است، ایستادگی شما در برابر ضربه های زندگی است.

 

هرگز به دنبال موفقیت نباشید، آنقدر تلاش کنید تا ارزشمند شوید. آن وقت دیگران قدر شما را میدانند و خود به خود موفق می شوید. هشتاد درصد موفقیت روحی روانی است و تنها بیست درصد آن استراتژی است. باید نظم شخصی داشته باشید، این کار برای هر چیزی در زندگی لازم است. خلاقیت، اراده، علاقه، صداقت، وفاداری، عشق. اینها لازمه رسیدن به موفقیت هستند.

موفقیت به افراد برگزیده تعلق ندارد؛ موفقیت متعلق به شماست، اگر بخواهید به دنبال آن بروید. موفقیت را هیچ جا پخش نمی کنند، شما باید آن را بدست بیارید