آشنایی با کاغذ دیواری

               کاغذ دیواری ها از ویژگیهای مختلفی تشکیل شده اند ولی میتوان انها رابه روش زیر دسته بندی کرد

 • از جهت لایه : (لایه زیرین.لایه میانی . لایه رویه)
 • لایه زیرین کاغذی: لایه اصلی کاغذی میباشد
 • لایه زیرین پارچه : لایه اصلی از پارچه کرباس یا کتان استفاده شده است
 • لایه زیرین غیربافته شده (نانوون): لایه اصلی از ورقه هایی تهیه شده که از ترکیب رشته های بلند خمیرسلولز و الیاف پارچه با نوعی رزین ساخته میشود. سپس به ان اکریلیک یا رنگدانه اضافه میشود . این تکنولوژی سبب میشود ابعاد کاغذدیواری در هنگام چسب زدن تغییر نکند و باعث سرعت نصب میشود و درز بین کاغذها از بین میرود.
 • ازجهت پوشش (لایه رویه):
 • پوشش وینیل : این پوشش در زیر کاغذ اسپری میشود و روی کاغذ هم اغشته میشود (از زیر یا از رو یا هر دوطرف)
 • پوشش وینیل برروی جنسهای متفاوت اثر متفاوتی دارد :

      الف- پوشش وینیل بر روی کاغذ : باعث مقاومت بالاتر میشود و در برابر رطوبت مقاوم است

      ب- پوشش وینیل بر روی پارچه : باید به شکل مایع ریخته شود، باعث تنفس کاغذ شده و هوا را از خود عبور می دهد و مقاومت خوبی در برابر رطوبت دارد

      ج- پوشش ونیل به صورت جامد: به شیوه لمینیت کردن وینیل جامد روی زیر لایه کاغذی ساخته میشود و به وسیله حرارت نقش های برجسته ای را ایجاد میکند.

 • ازجهت الیاف ساخته شده کاغذ (لایه میانی):
 • الیافت طبیعی : این نوع کاغذ دیواری زیرلایه لاتکس یا اکریلیک دارد و در تهیه ان از تار و پود طبیعی استفاده میشود
 • الیاف مصنوعی: این نوع زیرلایه لاتکس یا اکریلیک دارد ولی الیاف ان مصنوعی است که در بازار به PVC شهرت دارد
 • پوشش اکوستیک : این نوع کاغذ برای عایق صوتی بکار میرود ، برای سالن های و جلوگیری از انعکاس صوت مناسب است و عایق صوتی خوبی نیز میباشد

تیم فنی طرح معماری ایوان  

 

  ویدئوی آموزشی نصب آسان کاغذ دیواری