معماری کوبیسم: یکی از آفت‌ها آسیب زننده به دنیای هنر این است که تصور کنیم در آن مجموعه قوانین ثابتی حاکم است. هنر به عنوان خواستگاه بروز جریان های فکری و فلسفی، از تاثیرات محیط و زمان مستقل نیست. تعریف هنر به اندازه واکاوی وجود آدمی سخت است. اثری که عاری از تخیل در آفرینش باشد؛ نام هنر را نمیتواند با خود همراه کند.

سبک کوبیسم در معماری

هنر زمانی ناب و اثر گذار خواهد بود که همانند میکل آنژ؛ هنرمند نیز بتواند اثر هنری را درون سنگ خام ببیند و برای نمایان کردن آن از اسلوب مناسب بهره ببرد. هنر اصیل است و همین موضوع است که هنر را از صنعت جدا میکند؛ اگرچه اصالت نیز نسبی است و کمتر می‌توان هنری به واقع اصیل بیابیم. حداقل کاری که می‌شود کرد این است که هنرمند امروزی بتواند با فراگیری روش آفرینندگی بر هیجانات آفرینش هنری غلبه کند و راه خود را برای خلق اثر جدید بیابد.

با این مقدمه کوتاه قصد داریم در این مقاله به معرفی و واکاوی سبک کوبیسم در معماری بپردازیم. اگرچه معماری جهان امروزی بایستی معلولی از شرایط حاکم بر جامعه مانند سرعت رشد علم، سرعت رشد تکنولوژی و فلسفه حاکم بر آن جامعه باشد؛ اما تسلط بر سبک های هنری که در گذشته‌ایی نه چندان دور ظهور پیدا کردند(همانند سبک فتوریسم)، در نشان دادن راه درست برای خلق و آفرینش اثر هنریِ خلاقانه به هنرمند امروزی کمک شایانی خواهد کرد. یکی از این سبک‌ها که از تاثیر آن بر معماری نمی‌توان غافل بود سبک کوبیسم است.

ساختمانی به سبک کوبیسم

ساختمانی به سبک کوبیسم(1)

به اعتقاد بسیاری از منتقدان هنری؛ سبک هنری کوبیسم یا حجم‌گری به دلیل ابداع و نوآوری در اسلوب دیدن و خلق هنر؛ یکی از مهمترین جنبش‌های هنری قرن بیستم میلادی است. پیروان سبک کوبیسم تفکر و نظام عقلانی را در هنر پیش می‌گیرند و معنای جدیدی به واقعیت جهان می‌بخشند.

ساختمانی به سبک کوبیسم

ساختمانی به سبک کوبیسم(2)

از پایه‌گذاران اصلی این سبک پابلو پیکاسو هنرمند اسپانیایی و جورج براک فرانسوی در بین سالهای 1907 و 1908 میلادی هستند. البته به طور دقیق تر میتوان گفت که پیکاسو و براک این سبک هنری را از اندیشه‌های هنری پل سزان (پدر نقاشی جدید) اقتباس کردند.

آثار هنری پابلو پیکاسو

پابلو پیکاسو(25 October 1881 – 8 April 1973)

آثار هنری جورج براک فرانسوی

جورج براک فرانسوی (13 May 1882 – 31 August 1963)

اگرچه شاخصه‌های هنر کوبیسم در طی سالیان مختلف رو به تکامل و فزونی رفته است اما هنوز شاخصه‌های اصلی آن در معماری به شرح زیر، پا بر جا هستند:

  1. استفاده از حجم‌های مادر مانند مکعب، مخروط، کره به روشهای محدب و مقعر
  2. درهم ریختن واقعیت بنا
  3. استفاده از چند نقطه طلایی
  4. استفاده از سطوح شفاف
  5. پرهیز از رنگ
  6. پرهیز از تنوع در مصالح کاربردی
  7. کاربرد مصالح مادر

معماری خانه شریفی‌ها

خانه شریفی‌ها

پیروان اصلی سبک کوبیسم چه در معماری و چه در نقاشی رسماً موضوعاتی شامل تاریخ روایی؛ احساسی و عاطفی را از آثارشان حذف می‌کنند. در کارهای آنها انسان و طبیعت موضوع اصلی هستند و عمدتاً طبیعت به شکل منفک درکارهای آنها جایی ندارد. پیروان سبک کوبیسم دستاوردهای هنری امپرسیونیست‌ها که همانا بازنمایی، نور و جاذبه رنگ است را کنار می‌گذارند و تک رنگی نه تنها در آثار نقاشیشان بلکه در آثار هنرمندان معماری‌شان نیز به کررات به چشم می‌خورد. 

ساختمانی به سبک کوبیسم در کشور چک

ساختمانی به سبک کوبیسم در کشور چک

ساختمانی به سبک کوبیسم در کشور چک

 

ادامه دارد...