طراحی مسکونی

طراحی ساختمان مسکونی

طراحی مسکونی به مجموعه فعالیت‌هایی گفته می‌شوند که طی آن تمامی فضاهای یک ساختمان شناسایی و گروه‌بندی می‌شوند. قبل از طراحی پلان مسکونی بایستی تمامی فضاها و عرصه‌ها تعیین شوند

طراحی ساختمان مسکونی ساز و کاری دارد که با الگوهای فرهنگی، اقلیمی و اعتقادی عجین شده‌اند و عاداب و رسوم مختلفی در سبک طراحی مسکونی تاثیر مستقیم دارد.

طراحی پلان مسکونی یکی از پیچیده‌ترین انواع طراحی پلان‌ها است؛ چراکه پلان باید با نیازهای افراد ساکن در منزل مسکونی ارتباط مستقیم داشته باشد.
طراحی مسکونی همانند سایر موارد طراحی معماری‌‌های دیگر مراحلی دارد که به طور کلی به آنها اشاره میکنیم.


طراحی مسکونی | طراحی پلان مسکونی


طراحی پلان مسکونی یکی از پیچیده‌ترین انواع طراحی پلان‌ها است؛ چراکه پلان با نیازهای افراد ساکن در منزل مسکونی ارتباط مستقیم دارد.
توجه به تفاوت‌های اقلیمی، نیازهای متفاوت وگوناگون ساکنان، به طور کلی سبک زدگی افراد صاحب خانه باعث ایجاد تفاوت‌هایی در طراحی پلان می‌شود. طراحی پلان در شرکت طراحی معماری ایوان به شکل کاربردی و با رعایت موازین معماری ایران و جهان انجام می‌شود.


طراحی مسکونی | توجه به امکانات و فرصت‌ها


در طراحی مسکونی بایستی از امکانات زمین پروژه به شکل حداکثری استفاده کرد. این امکانات در زمین‌های مختلف متفاوت هستند و به طور کلی میتوانند شامل یکی یا چند مورد از موارد زیر باشند.


دید ابدی
منظر فوق العاده
نور بسیار مناسب


طراحی مسکونی در شرکت طرح معماری ایوان به گونه‌ایی پیش می‌رود که تمامی مراحل و امکانات یک زمین از همان ابتدا در نظر گرفته می‌شوند و برنامه‌ریزی های دقیق برای نمود هرچه بهتر امکانات انجام می‌شود.

طراحی مسکونی

نمونه طراحی مسکونی | شرکت طرح معماری ایوان

 

طراحی مسکونی کلاسیک

 

طراحی: شرکت طرح معماری ایوان

سبک طراحی: کلاسیک

کاربری: مسکونی

وضعیت: اتمام طراحی 


 طراحی ساختمان نما مدرن

 

طراحی: شرکت طرح معماری ایوان

سبک طراحی: مدرن

کاربری: مسکونی

وضعیت: اتمام طراحی 

 


 

ساختمان زعفرانیه

 

موقعیت: تهران-زعفرانیه

طراحی: شرکت طرح معماری ایوان

سبک طراحی: کلاسیک مینی مال

کارفرما: 

کاربری: مسکونی

 مساحت: 105 متر مربع

وضعیت: اتمام طراحی |  اجرا

 


پروژه مجتمع الهیه

 

موقعیت: تهران-الهیه

طراحی: شرکت طرح معماری ایوان

سبک طراحی: مدرن

کارفرما: 

کاربری: مسکونی

 مساحت: متر مربع

وضعیت: اتمام طراحی |  اجرا

 


ساختمان خیابان نفت

موقعیت: تهران خیابان نفت

طراحی: شرکت طرح معماری ایوان

سبک طراحی: کلاسیک 

کارفرما: 

کاربری: مسکونی

 مساحت: متر مربع

وضعیت: اتمام طراحی | اجرا شده


پروژه مهندس منصوری

 

موقعیت: تهران-بهارستان

طراحی: شرکت طرح معماری ایوان

سبک طراحی: کلاسیک 

کارفرما: مهندس منصوری

کاربری: مسکونی

 مساحت: متر مربع

وضعیت: اتمام طراحی | اجرا شده

 

برای الهام گرفتن و انتخاب مدل خود میتوانید از تصاویر زیر نیز ایده بگیرید.