طراحی دکوراسیون

یکی از مهمترین اقداماتی که یک طراح دکوراسیون در هنگام طراحی دکوراسیون محل کار انجام میدهد؛ انتخاب رنگ به عنوان تم اصلی دکوراسیون است، وی به اهمیت رنگها و تاثیر آنها در ایجاد روحیه شاداب و پرتکاپو در کارمندان آشنا است. البته در این مواقع از ترکیب رنگها به گونه‌ایی بهره میبرد که رنگ تم سازمانی را نیز بتواند نشان دهد. موضوع بعدی درطراحی دکوراسیون اجرای نورپردازی است، به شکلی که چشم کارمندان خسته نشود و همچنین نور زیبایی در محیط همواره وجود داشته باشد. در دکوراسیون محیطهای اداری داشتن دانش انتخاب بهترین وسایل اداری وتزئینات مورد استفاده نیز مهم است. استفاده از کاغذ دیواریهای رنگی و یا پنل‌های گچی قابل رنگ پذیری انتخابهای مناسبی برای دیوارهای اتاقهای کاری هستند.

 

 طراحی دفتر آذین  دکوراسیون نیکان تجارت