امروزه بزرگترین برندها در دنیا چه در زمینه تکنولوژی و چه در زمینه هنر به اهمیت زیبایی دکوراسیون داخلی محیط کار پی برده‌اند و معمولا از مطرح ترین طراحان داخلی میخواهند که کار دکوراسیون داخلی دفتر کار و یا شرکت آنها را انجام بدهد.

طراحی دکوراسیون

یکی از مهمترین اقداماتی که یک طراح دکوراسیون در هنگام طراحی دکوراسیون محل کار انجام میدهد؛ انتخاب رنگ به عنوان تم اصلی دکوراسیون است، وی به اهمیت رنگها و تاثیر آنها در ایجاد روحیه شاداب و پرتکاپو در کارمندان آشنا است. البته در این مواقع از ترکیب رنگها به گونه‌ایی بهره میبرد که رنگ تم سازمانی را نیز بتواند نشان دهد. موضوع بعدی درطراحی دکوراسیون اجرای نورپردازی است، به شکلی که چشم کارمندان خسته نشود و همچنین نور زیبایی در محیط همواره وجود داشته باشد. در دکوراسیون محیطهای اداری داشتن دانش انتخاب بهترین وسایل اداری وتزئینات مورد استفاده نیز مهم است. استفاده از کاغذ دیواریهای رنگی و یا پنل‌های گچی قابل رنگ پذیری انتخابهای مناسبی برای دیوارهای اتاقهای کاری هستند.

  

دکوراسیون نیکان تجارت درسال 1396 به مدت یک ماه طراحی گردید و به مدت 20 روز اجرا گردید .

از ویژگیهای پروژه مذکور تقسیم بندی فضای مراجعین، کنفرانس میهمانان و فضای کارمندان در محیط 40 مترمربع میباشد که علاوه بر کوچک نشدن فضا و حفظ عناصر بصری سعی شد تفکیک کار و محیط با تلفیقی از نور و حجم غیر مزاحم و انتخاب رنگ مناسب هرفضا طراحی شود
شامل : تخریب دیوار و کف موجود
اجرای پارکت انتخابی
تغییر سیستم تهویه هوای داخل
تغییر سیستم سرمایش وگرمایش
اجرای سازه اسپایدر
اجرای شیشه های خم
اجرای موکت اتاق کنفرانس
نصب کاغذ دیواری
نصب لوستر و اجرای معماری نور در محیط