0.00 ( 0 رای )

مادرم میگفت: هرروز معجزه میشه، بعضیا اینطوری فکرنمیکنند ولی همینطوره.

امتیازدهی

کارآمدی
تاثیرگذاری

نظرات کاربران

اضافه کردن نظر