- من معتقدم سرنوشت مون رو خودمون نمیسازیم! ادم باید از چیزی که خدا بهش داده استفاده کنه...