روشویی فول ست .HD8006

دسته بندی: روشویی
قیمت: 2.121.000 تومان
+

نام سنگ: نادیا مشکی

ابعاد آئینه: 66*80

ابعاد کابینت: 45*45*80

ابعاد باکس: -

قیمت سنگ: 480000 تومان

قیمت آئینه: 397000 تومان

قیمت کابینت: 1244000 تومان

قیمت باکس: -

رنگ: -

نوع جنس: -

روشویی کابینتی