روشویی فول ست .HD8005

دسته بندی: روشویی
قیمت: 1.890.000 تومان
+

نام سنگ: گراویتی

ابعاد آیینه: 60*68

ابعاد کابینت: 48*38*80

ابعاد باکس: 68*13*22

قیمت سنگ: 337000 تومان

قیمت آیینه: 264000 تومان

قیمت کابینت: 947000 تومان

قیمت باکس: 342000 تومان

رنگ: -

نوع جنس: -

مبلغ اضافه شده: 260000 تومان

روشویی کابینتی