روشویی فول ست .HD7011

دسته بندی: روشویی
قیمت: 1.938.000 تومان
+

نام سنگ: شیشه ای قهوه ای

ابعاد آئینه: 60*70

ابعاد کابینت: 45*45*70

ابعاد باکس: -

قیمت سنگ: 350000 تومان

قیمت آئینه: 340000 تومان

قیمت کابینت: 1248000 تومان

قیمت باکس: -

رنگ: -

نوع جنس: -

روشویی کابینتی