روشویی فول ست .HD6019

دسته بندی: روشویی
قیمت: 1.808.000 تومان
+

نام سنگ: ساترون مربع

ابعاد آئینه: 60*75

ابعاد کابینت: 45*45*65

ابعاد باکس: -

قیمت سنگ: 223000 تومان

قیمت آئینه: 509000 تومان

قیمت کابینت: 1076000 تومان

قیمت باکس: -

رنگ: -

نوع جنس: -

روشویی کابینتی