روشویی فول ست .HD6018

دسته بندی: روشویی
قیمت: 969.500 تومان
+

نام سنگ: آنتیک

ابعاد آینه: 60*68

ابعاد کابینت: 40*35*61

ابعاد باکس: -

قیمت سنگ: 194100 تومان

قیمت آینه: 237600 تومان

قیمت کابینت: 537800 تومان

قیمت باکس: -

رنگ: -

نوع جنس: -

روشویی کابینتی