روشویی فول ست .HD6000

دسته بندی: روشویی
قیمت: 3.810.000 تومان
+

نام سنگ: ساترون مربع شیرد

ابعاد آئینه: 120*80

ابعاد کابینت: 41*45*60

ابعاد باکس: -

قیمت سنگ: 223000 تومان

قیمت آئینه: همراه با کابینت

قیمت کابینت: 3587000 تومان

قیمت باکس: -

رنگ:سفید نقره ای

نوع جنس: pvc

روشویی کابینتی