روشویی فول ست .HD5000

دسته بندی: روشویی
قیمت: 2.146.000 تومان
+

نام سنگ: ولگا 55

ابعاد آئینه: 55*70

ابعاد کابینت: 46*40*53

ابعاد باکس: 90*15*25

قیمت سنگ: 248000 تومان

قیمت آئینه: 336600 تومان

قیمت کابینت: 911000 تومان

قیمت باکس: 650400 تومان

رنگ: مشکی کرم

نوع جنس: pvc

روشویی کابینتی