روشویی فول ست .YONO-C208

دسته بندی: روشویی
قیمت: 3.840.000 تومان
+

مشخصات فنی:

جنس کرین رزین

ضمانت 2 ساله

قابل تعمیر

یکپارچه بودن تمام اجزاء

زمان تحویل 5 روزه

روشویی کابینتی

قیمت کاسه 3،200،000 تومان
قیمت آئینه 640،000 تومان