روشویی فول ست .oval-C206

دسته بندی: روشویی
قیمت: 4.300.000 تومان
+

مشخصات فنی:

جنس کرین رزین

ضمانت 2 ساله

قابل تعمیر

یکپارچه بودن تمام اجزاء

زمان تحویل 5 روزه

روشویی کابینتی

قیمت کاسه 1،300،000 تومان
قیمت آئینه 600،000 تومان
قیمت یونیت 2،400،000تومان