روشویی فول ست .HILDA-C203

دسته بندی: روشویی
قیمت: 5.384.000 تومان
+

مشخصات فنی:

جنس کرین رزین

ضمانت 2 ساله

قابل تعمیر

یکپارچه بودن تمام اجزاء

زمان تحویل 5 روزه

روشویی کابینتی

قیمت کاسه 1،380،000 تومان
قیمت آئینه 864،000 تومان
قیمت یونیت 3،140،000 تومان