روشویی فول ست .fiona-m203

دسته بندی: روشویی
قیمت: 4.750.000 تومان
+

مشخصات فنی:

جنس کرین رزین

ضمانت 2 ساله

قابل تعمیر

یکپارچه بودن تمام اجزاء

زمان تحویل 5 روزه

روشویی کابینتی

قیمت کاسه 1،920،000 تومان
قیمت آئینه 800،000 تومان
قیمت یونیت 1،950،000 تومان
قیمت باکس 770،000 تومان