روشویی فول ست .CATRIN-F303

دسته بندی: روشویی
قیمت: 3.240.000 تومان
+

جنس کرین رزین

ضمانت 2 ساله

قابل تعمیر

یکپارچه بودن تمام اجزاء

زمان تحویل 5 روزه

قیمت کاسه26،400،000

قیمت آئینه 6،000،000