0.00 ( 0 رای )

- یه خاطر دموکراسی رفتیم جنگیدیم... به خاطر آزادی خیلی هارو کشتیم و برگشتیم...

 

امتیازدهی

کارآمدی
تاثیرگذاری

نظرات کاربران

اضافه کردن نظر