ساختارهای خیالی که به وسیلهء تکنیک فتومونتاژ تصویری متفاوت از ساختمان‌های تاریخی ایران را به نمایش میگذارند، در نوع خود جالب و تامل برانگیز هستند.

مدل سازی بناهای تاریخی ایرانی و تبدیل آنها به ساختمانهای چند طبقه

 

بناهای معماری سنتی ایران اغلب به دلیل عدم برخورداری از فناوری تیر و ستون ، در سطح پایین ساخته می‌شده‌اند. کاخ ها، مساجد و ساختمان های عمومی از این رو تنها با یک یا دو طبقه ساخته می شدند. در نتیجه در معماری ایرانی به ندرت برج ها یا ساختمان های مرتفع را شاهد هستیم.

معماری مسجد شیخ لطفه الله

در این پروژه فروزانفر با استفاده از تکنیک فتومونتاژ سعی در بازسازی بناهای معروف ایرانی در قالب برج یا ساختمانهای مرتفع کرده است. با انجام این کار، او پیش بینی می کند که از گذشته برای آگاه سازی طرح های آینده استفاده کند.

معماری مسجد جامع یزد

محمد حسن فروزانفر از معماران برجسته ایرانی است که آثار وی چندین بار در مجله هنری و معماری designboom  چندین بار به چاپ رسیده است.

معماری مسجد آقا بزرگ

معماری باغ هشت بهشت

معماری مسجد جامع اصفهان

معماری عمارت مسعودیه

معماری عالی قاپو

معماری چهل ستون

معماری ایرانی

وی در این فتومونتاژها سعی کرده که علاوه بر حفظ نکات زیبایی شناسانهء آثار تاریخی آنها را به شکل چند طبقه نیز نمایش بدهد. تکرار آرکها، دهانه ها، تقارن و تعادل رنگها ملایم، ترکیب رنگهای کویری با آبی فیروزفام؛ تجانس شگفت انگیزی را از این آثار در ذهن مخاطبان ایجاد کرده است.

محمدحسین فروزانفر ازبرجسته ترین معماران ایرانی نسل معاصر است و در همین زمینه جوایز معماری زیادی نیز در مسابقات بین المللی و داخلی معماری دریافت کرده است.