پیمانکاری

فونداسیون . اسکلت
اجرا و مدیریت سازه های بتنی و فلزی
سفت کاری و دیوارکشی
دیوارکشی و تقسیم فضاهای داخلی و یا تیغه چینی به همراه طراحی داخلی
اسکلت . سقف
اجرای اسکلت و سقف با روش سنتی یا روشهای نوین دال بتنی، پیش تنیده و عرشه فولادی
احداث و تحویل
نظارت و اجرای سریع و دقیق با متریال های مختلف سنتی و نوین
نازک کاری و نصب کاشی سرامیک
اجرای کلیه مراحل نازک کاری و احداث خدمات و نصب المانهای معماری نور، معماری فضا و بهره بردن از تکنیکهای جدید